GlobalDAT™ - Global Direct Access Trading

Vývojářské nástroje použité v systému GlobalDAT™

Sun Solaris 10

Cílem tvůrců operčního systému Solaris 10 bylo vytvořit nový standart pro internet. To znamenalo: zvýšit úrověň služeb, snížit cenu servisům a snížit IT rizikovost. Proto vytvořili systém Solatis 10: snadno rozšiřitelný, dostupný, snadno ovladatelný, spolehlivý a přístupný všem.

Oracle 10g databáze

Oracle je databázový server. Neslouží pouze k ukládání dat. Umožňuje také přesun logiky z aplikace na server. Aplikační logika je tvořena uživatelsky definovanými procedurami a funkcemi, apod.

Borland C++ Builder

C++Builder 6 kombinuje výkonné C++ Windows vývojové prostředí pro vztváření desktopových a databázových aplikací spolu s Internetovýmí komponentami pro budování vysoce propustných Internetových aplikací.

Borland Delphi

Použitím MIDAS component mužeme vytvořit jakýkoliv applikační servera tak povýšit standardní klient-server architekturu na třívrstvou architekturu. Nové komponenty nám umožňují přímí přistup k databázovému serveru. Klientské aplikace v Delphi splňují požadavky na rychlost i stabilitu.

IIS7

IIS7 je webový server. Logika je vytvořena prostřednictvím Zend Server (PHP 5.3) a AJAXu. Jeho klientem může být jakýkoliv moderní HTML prohlížeč podporující HTML/Javascript, včetně mobilních. Podporována je zabezpečená komunikace přes HTTPS standard.